Faculty

Faculty for Scientific Program
Orator

Dr. Arvind Mathur Dr. Girish Verma Dr. Parvaiz Koul
Jodhpur Kota Srinagar
Dr. Prasad Mathew Dr. Shanthi G
 Vellore Chennai


International Faculty

Dr. David Houson Dr. Ganesh Subramaniam Dr. Senthil Raghunathan Dr. Sunita Paul
UK UK UK New Zealand

National Faculty

Dr. Alka Ganesh Dr. Ankumani Sakia Dr. Aradhana Singh Dr. Archana Gokharoo
Coimbatore Guwahati Jaipur Udaipur
Dr. Arun Gour Dr. Ashish Goyal Dr. B John Oliver Mr. Brijesh
Bhilwara Delhi Chennai Jodhpur
Dr. D K Sharma Dr. Dominic Benzamin Dr. Vandana Panda Dr. Gopinath
Kota Banglore Mumbai Chennai
Dr. Gowrisen Gupta Dr. Harish Agarwal Dr. Vinod Sharma Dr. Jyotirmoy Pal
Delhi Jodhpur Delhi Kolkata
Dr. Mamraj Agarwal Dr. Maniram Kumhar Dr. N N Prem Dr. Neelam Khandelwal
Kota Ajmer Mumbai Kota
Dr. Neelaxi Mohanti Dr. Prabha Adhikari Dr. Shashi Mawar Dr. Sukhpal
Guwahati Mumbai New Delhi Chandigarh
Dr. R K Aaseri Mrs. Rashami Sanadya Dr. Richa Pandey Dr. S S Lehl
Jhalawar Kota Ranchi Chandigarh
Dr. Sahastrabhojane Dr. Sankha Charkarvoty Dr. Steve Manjale
Mumbai Banaras Trichur


Faculty for Pre-Conference CME

Dr. Amit Sharma Dr. Anand Meenawat Dr. Ashok Sharma Dr. B S Sharma
Jaipur Jodhpur Kota Jaipur
Dr. Devendra Vijayvargiya Dr. G C Khilanani Dr. Magesh R. Dr. Puneet Saxena
Kota Delhi Chenni Jaipur
Dr. Purshottam Mittal Dr. Ramesh Roop Rai Dr. Vijay Sardana Dr. Vidushi Pandey
Kota Jaipur Kota Kota
Dr. I S Gambhir Dr. Manjeet Singh
Varanasi Chandigarh

The Indian Academy Of Geriatrics | Designed By eCaresoftech Pvt. Ltd.